Strategisk Partner
Systemutveckling
IT-infrastruktur

Vi skapar affärsnytta genom att kombinera strategi, analys och systemutveckling i toppklass.

Kontakta oss

Från vägledning till färdig produkt - vi är med dig hela vägen

Vårt helhetsperspektiv är det som gör NetConsult unikt. Vi hjälper våra kunder genom att fungera som strategisk och operativ partner. Mångårig erfarenhet av digitalisering av verksamheter för att öka affärsnytta har gett oss både bred och djup kunskap. Vi är en fullservice-partner och faciliterar kompetens inom systemarkitektur, webbutveckling och affärsutveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi utvecklar lösningar för…

 • SIQ
 • Billes
 • Lesley Cosmetics AB
 • Hornbach
 • Hästens

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på NetConsult hjälper dig med alla delar av dina digitala projekt. Behöver du en strategisk partner med stor erfarenhet av management, systemutveckling eller drift och förvaltning av ditt moln? Oavsett om du önskar vägledning från ett identifierat behov till färdig produkt eller söker systemutvecklare i toppklass finns NetConsult här för dig. Kontakta oss så berättar vi mer!

Strategisk partnerskap

Behöver ni hjälp att digitalisera er verksamhet? Tillsammans hittar vi nya affärsmöjligheter som låter er ta steget in i framtiden. Vi gör en strategisk genomlysning av hela verksamheten för att förstå era utmaningar. Med expertis inom system och applikationer kan vårt management-team vägleda er genom kommande trender och förändringar. Har ni identifierat ett behov? Vi hjälper er vidare genom att ta fram kravspecifikation till era mål och visioner.

Tillväxt / Growth Hacking

Att driva tillväxt i denna värld kräver insikter! Genom innovation, data och analys kan er verksamhet optimeras. Det innefattar alla delar i er verksamhet, från ledning till marknad, sälj, IT och produktutveckling. NetConsult har många års erfarenhet av att hjälpa bolag med tillväxt. Vi vet att kraften i tillväxt kommer från att mäta, analysera, agera och skala upp i en återkommande process. Våra kunder lyckas genom att vi förstår de övergripande affärsmålen, säkerställer KPI:er och synliggör målgrupperna, optimerar kundresan samt anpassar kommunikation, produkt och tjänst.

Design & User Experience

På NetConsult ser vi helheten av en upplevelse och hur den används av människor. En dålig användarupplevelse kan vara kostsamt och innebära negativa konsekvenser för er verksamhet. Vi hjälper er att göra det logiskt, enkelt och intuitivt för dina användare att använda eller köpa era produkter. Detta innebär att er verksamhet får bättre konvertering och ökad kundnöjdhet.

Integration

Vi på NetConsult har en lång erfarenhet av integrationer mellan affärssystem och andra stödjande IT-system. Det finns inget IT-projekt som inte är ett integrationsprojekt. Kommunikation mellan olika system ger möjligheten till “Best of Breed” där ni kan plocka russinen ur kakan för att skapa den bästa möjliga produkten. Det är också ett av de teknikområden som måste hanteras för att nyttja potentialen kring digitalisering.

E-handel

Vi har stor erfarenhet av att starta upp och genomföra framgångsrika projekt inom B2B och B2C. NetConsult arbetar agilt och är plattformsoberoende. Vi arbetar aktivt med de ledande plattformarna såsom; Litium, Magento och Storm commerce och även skräddarsydda lösningar. Med oss som partner kan ni känna tryggheten i en leverantör som arbetar för att ni ska nå framgång.

Drift & Förvaltning

Vi är AWS-partner med certifierade utvecklare och projektledare. Med stor erfarenhet av att bygga, förvalta och vidareutveckla omfattande lösningar inom AWS kan vi hjälpa er med både små och stora miljöer. Molnlagring är en viktig del som måste fungera sömlöst i er organisation. Vi hjälper till att vidareutveckla och förbättra befintlig arkitektur eller bygga er nya infrastruktur. Genom att säkra automatiserade processer förenklar vi det komplexa och driver effektivt affärsvärde för dig som kund.

Case studies

Billes

Digitalisering & automatiserade flöden

Digitalisering och automatiserade flöden blir konkurrensfördel för Billes tryckeri.

I takt med en ökad digitalisering har den grafiska branschen genomgått en mycket stor omställning där volymerna av trycksaker halverats på fem år. Det innebär att branschen präglas av såväl överkapacitet som prispress. För det anrika tryckeriet Billes gäller samma förutsättningar som för andra. På Billes har man dock valt att vända den ökade digitaliseringen till en konkurrensfördel.

Genom att utveckla Poff- planering, order, frakt och faktura ett nytt system för Billes Tryckerier. Har NetConsult automatiserat flödena för beställning, idag beställer ca 70% av alla Billes tryckerier själva på nätet. Billes kan nu ägna minimal administration på alla nätorder.

Vi frågar Fredrik Bille om vårt samarbete

Fredrik Bille

I nära samarbete med NetConsult har vi nu infört en modern lösning som gör att 60 procent av jobben görs helt automatiskt. Samtidigt har resterande 40 procent blivit avsevärt mer rationella sett till arbetsprocessen. I det här arbetet har NetConsult varit väldigt duktiga på att kommunicera och vara en brygga mellan rena teknikfrågor och den vardag vi arbetar i. De pratar begripligt och har genomgående haft fokus på vad vi behöver uppnå – inte vad som är tekniskt möjligt. I ett så här omfattande projekt är vägen inte alltid spikrak men NetConsults medarbetare är både kompetenta och lyhörda. Resultatet av deras insatser och det nya systemet är vi väldigt nöjda med. Sammantaget har det gett oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta på vår digitala resa.

Fredrik Bille/ägare och vice vd på Billes Tryckeri
Bra sommarmöbler

Framgångssagan Bra Sommarmöbler

Bra Sommarmöbler var tidigt ute med e-handel för att till en början komplettera sina fysiska butiker. Försäljning online gav mersmak, och som ett led i att ta nästa steg i e-handelsresan inleddes samarbetet mellan möbelbutiken och NetConsult.

NetConsult hjälper Bra Sommarmöbler i ett strategiskt samarbete där fokus ligger på att ständigt förhöja användarupplevelsen för besökarna och att erbjuda en attraktiv handelsplats. Arbetet har resulterat i att försäljningen på e-handeln idag står för majoriteten av omsättningen som ökat stabilt sedan samarbetet inleddes.

Reguity Group

Reguity Group AB (publ)

Genomlysning av AWS-infrastruktur för Göteborgsbaserat fintech-bolag.

NetConsult är partner till koncernen Reguity Group AB som har flertalet nationella och internationella tjänster såsom; Nordiska värdepappersregistret, Värdepapperszonen, Min aktiebok och My Shareledger.

Reguity har på egen hand byggt upp en omfattande infrastruktur på AWS med en lång rad tjänster placerade i olika delar av världen. De hade därmed hamnat i ett läge där NetConsult kunde hjälpa Reguity vidare genom att skapa en övergripande förståelse för miljön både på en teknisk nivå och för ledningsgrupp och styrelse.

Det initiala arbetet resulterade i dokumentation som möjliggör snabb igångsättning av nya medarbetare. Då infrastrukturen delades in i olika riskgrupper kopplat till konkreta åtgärdsförslag kunde säkerheten förbättras på ett effektivt sätt.

Förutom en stor nytta för bolagets nuvarande och framtida utvecklare skapade arbetet även värde för ledningsgruppen som på ett enkelt och tydligt sätt kunde sätta sig in i de mer komplexa delarna av verksamheten.

Utöver att dokumentera och tydliggöra vad infrastrukturen innefattar önskade Reguity även en partner som kan bidra med spetskompetens och avlasta med det dagliga arbetet. En stark önskan är också att ha ett bollplank för att snabbt kunna ta rätt beslut. Genom kontakt via Slack och telefon kan Reguity idag få snabba svar på val av infrastruktur och best practices.

Ted & Teresa

Effektiv drift för modebutiken

Ted & Teresa har en fysisk butik och e-handel som ingår i Ted Bernhardtz-koncernen, ett av Göteborgs mest anrika modeföretag. Under cirka tre års tid har NetConsult hjälpt dem med utveckling och drift av e-handeln. Som ett välrenommerat och vida känd butik lockar Ted & Teresas rea till sig ett stort antal kunder, mycket tack vare det stora antalet prenumeranter på deras nyhetsbrev. Detta har resulterat i stor belastning på webbplatsen under rea vilket ställer stora krav på infrastrukturen som, oavsett besökarantal ska leverera en snabb upplevelse med god respons.

Genom att applicera två självläkande servrar på AWS med lastbalanserare är det inte längre ett problem om servern går ner - det finns alltid en andra server som tar hand om driften inom sekunder.

För att klara det stora besökarantalet under rea, utan att påverka kostnaden hela året finns det automatisk uppskalning inom infrastrukturen. Det innebär att kapaciteten på servern skalas upp när besökarantalet ökar. Kostnaden för driften ökar endast i takt med att besökarna blir fler, de undviker därför att betala för kapacitet som ej utnyttjas.

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad

Kunskaps­områden

 • AWS

 • Neo4j

 • Akamai

 • Magento

 • Apptus

 • Angular

 • Docker

 • Algolia

 • PHP

 • GO

 • New Relic

 • ElasticSearch

 • MongoDB

 • Java

 • Redis

 • Storm commerce

 • Litium

 • C#

 • HHVM