Vi är specialister på E-handel. Vi kombinerar strategi, logistik och utveckling för att skapa affärsnytta.

Kontakta Oss

Case Studies

Billes Tryckeri

I nära samarbete med NetConsult har Billes tryckeri infört en modern lösning som gör att 60 procent av jobben i dag görs helt automatiskt. Samtidigt har resterande 40 procent blivit avsevärt mer rationella sett till arbetsprocessen.

”Som vi arbetar nu blir information en samlad och säker tillgång, inte ett virrvarr av olika delsystem som kräver omfattande kunskap och tid att förstå.”
Fredrik Bille, ägare och vice vd, Billes Tryckeri
Läs mer
 1. UTMANING
  1. Allt fler kunder vill handla via nätet
  2. Tryckerierna måste kunna hantera stora mängder småordrar
  3. Många förvärv har lett till ett lapptäcke av system
 2. STRATEGI
  1. Billes genomförde en förstudie med utvecklingsföretaget NetConsult
  2. En ny hubb byggdes i stället för att man bytte ut alla inköpta system
 3. LÖSNING
  1. Nytt eget system Poff – planering, order, frakt och faktura
  2. Grafdatabasen Neo4j Enterprise som hanterar stora datamängder och komplexa relationer
 4. RESULTAT
  1. Billes har en unik automatiseringsprocess
  2. Cirka 60 procent av alla beställningar gör kunderna själva på nätet
  3. Billes kan nu ägna minimal administration på alla nätorder

Digitalisering och automatiserade flöden blir konkurrensfördel för Billes tryckeri

I takt med en ökad digitalisering har den grafiska branschen genomgått en mycket stor omställning där volymerna av trycksaker halverats på fem år. Det innebär att branschen präglas av såväl överkapacitet som prispress. För det anrika tryckeriet Billes gäller samma förutsättningar som för andra. På Billes har man dock valt att vända den ökade digitaliseringen till en konkurrensfördel.

”Med dagens grundförutsättningar måste ett tryckeri vara effektivt både vad gäller produktion och administration. Tryckpressarna är givetvis en central del av verksamheten men i dag är effektiva flöden och processer mer avgörande för den som vill skapa lönsamhet. I nära samarbete med NetConsult har vi nu infört en modern lösning som gör att 60 procent av jobben görs helt automatiskt. Samtidigt har resterande 40 procent blivit avsevärt mer rationella sett till arbetsprocessen.”
Fredrik Bille, ägare och vice vd, Billes Tryckeri

Lapptäcke av olika system blev till ett - samlat och tillgängligt

Efter ett antal förvärv och sammanslagningar stod Billes för några år sedan med ett antal olika, parallella system. Det innebar i sin tur att arbetsprocesser och flöden var både komplexa och tidskrävande. En utmaning för tryckerier är också att det ofta är lika mycket administration och manuellt arbete kring en mindre beställning av visitkort som vid en beställning av en broschyr i stor upplaga.

”Mot den bakgrunden bestämde vi oss för att ta ett samlande grepp om vårt IT-stöd. Tillsammans med NetConsult utvecklade och införde vi affärssystemet Poff som står för planering, order, frakt och faktura. Poff är i dag hjärtat i hela vår verksamhet och har rationaliserat arbetet i alla led. Införandet av den nya lösningen har också involverat och engagerat våra medarbetare. Att vår personal varit med och bestämt utformningen är en framgångsfaktor som dels bidragit till att varje användare bara ser den information som är relevant för den egna arbetsuppgiften, dels har vi ett system helt utan ’onödiga’ knappar”, fortsätter Fredrik Bille.

Fredrik Bille
”Det finns förmodligen andra affärssystem med kapacitet att hanterar vår verksamhet. Problemet är att de inte alls är anpassade för vår vardag utan alldeles för stora och otympliga i en jämförelse med Poff. Nu har vi en effektiv, skräddarsydd lösning som tar nya användare 15 minuter att lära sig och som bara visar den information som krävs för att lösa arbetsuppgiften”
Fredrik Bille

Ytterligare en framgångsfaktor och konkurrensfördel är att Billes kunder med hjälp av Poff kan integrera med ett öppet API (Application Programming Interface).

”Med ett öppet API kan vi och våra kunder enkelt uttryckt hämta och lämna data på ett ordnat sätt. Det blir också väldigt enkelt att koppla ihop andra system med Poff. Som vi arbetar nu blir information en samlad och säker tillgång, inte ett virrvarr av olika delsystem som kräver omfattande kunskap och tid att förstå.”

IT-projekt på användarnas villkor

Projektet med att införa Poff har inneburit ett i grunden förändrat arbetssätt på Billes. Det har också funnits en pedagogisk utmaning i att förklara tekniskt avancerade funktioner och processer på ett sätt som medarbetarna kan ta till sig.

”I det här arbetet har NetConsult varit väldigt duktiga på att kommunicera och vara en brygga mellan rena teknikfrågor och den vardag vi arbetar i. De pratar begripligt och har genomgående haft fokus på vad vi behöver uppnå – inte vad som är tekniskt möjligt. I ett så här omfattande projekt är vägen inte alltid spikrak men NetConsults medarbetare är både kompetenta och lyhörda. Resultatet av deras insatser och det nya systemet är vi väldigt nöjda med. Sammantaget har det gett oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta på vår digitala resa”, avslutar Fredrik Bille.

Billes Tryckeri
En konkret skillnad mot tidigare är att medarbetarna inte längre behöver springa runt och jaga varandra för att få aktuell information. Allt finns istället tillgängligt och uppdaterat i Poff.

Information ska användas – det räcker inte att bara spara

”Om information ska vara en tillgång behöver den gå att använda. I dag ser vi hur många företag lägger alltför stor vikt vid att bara spara information. Med ett öppet API blir det istället möjligt att dela information på ett kontrollerat sätt. Det skapar värden i flera led och ger utväxling på en ökad digitalisering”, säger Anders Ekström, vd, NetConsult.

Kort om Poff

Billes arbetar i Poff sedan maj 2014. Systemet administrerar hela flödet från det att ett jobb kommer in fram till bokning av leveranser och fakturering. Arbetet görs antingen direkt i Poff eller så skickas instruktioner till andra interna eller externa system som utför uppgiften. Poff är även uppkopplat mot beställningssystem, kundernas affärssystem och fraktportaler. Poff är exempelvis kopplat direkt till de stora fraktportaler som finns. Oavsett val av fraktbolag kan frakten därför hanteras direkt i Poff utan ytterligare inloggning och arbete i andra system.

Ladda ner Neo Technologies Case Study om Billes

Kunskaps­områden

 • AWS

  Amazon Web Services (AWS) is a secure cloud services platform, offering compute power, database storage, content delivery and other functionality.

 • Neo4j

  Neo4j is a highly scalable, native graph database purpose-built to leverage not only data but also its relationships.

 • Akamai

  Akamai is the global leader in Content Delivery Network (CDN) services, making the Internet fast, reliable and secure for its customers.

 • Magento

 • Apptus

 • Angular

 • Docker

 • Algolia

 • PHP

 • GO

 • New Relic

 • ElasticSearch

 • MongoDB

 • Java

 • Redis

 • Storm commerce

 • Litium

 • C#

 • HHVM

Jobba hos oss

Varför?

På NetConsult får du arbeta med den senaste tekniken och kunder som är lika stolta som vi själva över det vi utvecklar.

 • Teamwork. Du blir aldrig ensam exponerad utan utvecklas ständigt genom samarbete.
 • Frihet (under ansvar) att byta mellan flera projekt parallellt
 • Vi hyr inte ut medarbetare, allt arbete sker in-house

NetConsult anpassar sig genomgående efter sina kunders olika behov vilket innebär att du kommer att få använda dig av den teknik som lämpar sig bäst för varje specifik lösning.

Informationen som du skickar in sparas tills dess att vi har tagit kontakt med dig och raderas där efter.

Kontakt