Strategisk Partner
Systemutveckling
marknadsföring

Vi skapar affärsnytta genom att kombinera strategi, analys och systemutveckling i toppklass.

Kontakta oss

Från vägledning till färdig produkt - vi är med dig hela vägen

Vårt helhetsperspektiv är det som gör NetConsult unikt. Vi hjälper våra kunder genom att fungera som strategisk och operativ partner. Mångårig erfarenhet av digitalisering av verksamheter för att öka affärsnytta har gett oss både bred och djup kunskap. Vi är en helhetsleverantör och faciliterar kompetens inom tillväxt, systemutveckling och affärsutveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi utvecklar lösningar för…

 • SIQ
 • Billes
 • Hornbach
 • Hästens
 • Lesley Cosmetics AB
 • Tranter
 • Sportson

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på NetConsult hjälper dig med alla delar av dina digitala projekt. Behöver du en strategisk partner med stor erfarenhet av management, systemutveckling eller tillväxt? Oavsett om du önskar vägledning från ett identifierat behov till färdig produkt eller söker systemutvecklare i toppklass finns NetConsult här för dig. Kontakta oss så berättar vi mer!

Strategisk partner

Behöver ni hjälp att digitalisera er verksamhet? Tillsammans hittar vi nya affärsmöjligheter som låter er ta steget in i framtiden. Vi gör en strategisk genomlysning av hela verksamheten för att förstå era utmaningar. Med expertis inom system och applikationer kan vårt management-team vägleda er genom kommande trender och förändringar. Har ni identifierat ett behov? Vi hjälper er vidare genom att ta fram kravspecifikation till era mål och visioner.

Tillväxt / Growth

Att driva tillväxt i denna värld kräver insikter! Genom innovation, data och analys kan er verksamhet optimeras. Det innefattar alla delar i er verksamhet, från ledning till marknad, sälj, IT och produktutveckling. NetConsult har många års erfarenhet av att hjälpa bolag med tillväxt. Vi vet att kraften i tillväxt kommer från att mäta, analysera, agera och skala upp i en återkommande process. Våra kunder lyckas genom att vi förstår de övergripande affärsmålen, säkerställer KPI:er och synliggör målgrupperna, optimerar kundresan samt anpassar kommunikation, produkt och tjänst.

Design & user experience

På NetConsult ser vi helheten av en upplevelse och hur den används av människor. En dålig användarupplevelse kan vara kostsamt och innebära negativa konsekvenser för er verksamhet. Vi hjälper er att göra det logiskt, enkelt och intuitivt för dina användare att använda eller köpa era produkter. Detta innebär att er verksamhet får bättre konvertering och ökad kundnöjdhet.

Integration

Vi på NetConsult har en lång erfarenhet av integrationer mellan affärssystem och andra stödjande IT-system. Det finns inget IT-projekt som inte är ett integrationsprojekt. Kommunikation mellan olika system ger möjligheten till “Best of Breed” där ni kan plocka russinen ur kakan för att skapa den bästa möjliga produkten. Det är också ett av de teknikområden som måste hanteras för att nyttja potentialen kring digitalisering.

E-handel

Vi har stor erfarenhet av att starta upp och genomföra framgångsrika projekt inom B2B och B2C. NetConsult arbetar agilt och är plattformsoberoende. Vi arbetar aktivt med ledande plattformar samt skräddarsydda lösningar inom e-handel, såsom Magento, Salesforce Commerce Cloud, Storm (Norce), WooCommerce och Litium. Med oss som partner kan ni känna tryggheten i en leverantör som arbetar för att ni ska nå framgång.

Drift & förvaltning

Vi är AWS-partner med certifierade utvecklare och projektledare. Med stor erfarenhet av att bygga, förvalta och vidareutveckla omfattande lösningar inom AWS kan vi hjälpa er med både små och stora miljöer. Molnlagring är en viktig del som måste fungera sömlöst i er organisation. Vi hjälper till att vidareutveckla och förbättra befintlig arkitektur eller bygga er nya infrastruktur. Genom att säkra automatiserade processer förenklar vi det komplexa och driver effektivt affärsvärde för dig som kund.

Case studies

Billes

Digitalisering & automatiserade flöden

Digitalisering och automatiserade flöden blir konkurrensfördel för Billes tryckeri.

I takt med en ökad digitalisering har den grafiska branschen genomgått en mycket stor omställning där volymerna av trycksaker halverats på fem år. Det innebär att branschen präglas av såväl överkapacitet som prispress. För det anrika tryckeriet Billes gäller samma förutsättningar som för andra. På Billes har man dock valt att vända den ökade digitaliseringen till en konkurrensfördel.

Genom att utveckla Poff- planering, order, frakt och faktura ett nytt system för Billes Tryckerier. Har NetConsult automatiserat flödena för beställning, idag beställer ca 70% av alla Billes tryckerier själva på nätet. Billes kan nu ägna minimal administration på alla nätorder.

Vi frågar Fredrik Bille om vårt samarbete

Fredrik Bille

I nära samarbete med NetConsult har vi nu infört en modern lösning som gör att 60 procent av jobben görs helt automatiskt. Samtidigt har resterande 40 procent blivit avsevärt mer rationella sett till arbetsprocessen. I det här arbetet har NetConsult varit väldigt duktiga på att kommunicera och vara en brygga mellan rena teknikfrågor och den vardag vi arbetar i. De pratar begripligt och har genomgående haft fokus på vad vi behöver uppnå – inte vad som är tekniskt möjligt. I ett så här omfattande projekt är vägen inte alltid spikrak men NetConsults medarbetare är både kompetenta och lyhörda. Resultatet av deras insatser och det nya systemet är vi väldigt nöjda med. Sammantaget har det gett oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta på vår digitala resa.

Fredrik Bille/ägare och vice vd på Billes Tryckeri
Sportson

Sportson Servicesystem

Sportson förbättrar kundupplevelse och lönsamhet med digital servicebok

Det säljs cyklar som aldrig förr. För många har cykeln blivit lösningen när man behöver få ihop vardagen. I pandemitider är det också ett sätt att slippa trängas i kollektivtrafiken. I takt med försäljningsframgångarna följer samtidigt en stor ökning av efterfrågan på smidig service och reparationer.

För att matcha utvecklingen gav Sveriges största cykelspecialistkedja Sportson NetConsult i uppdrag att ta fram ett digitalt servicesystem. Genom att effektivisera det egna arbetet ville man förbättra lönsamheten och samtidigt skapa en bättre kundupplevelse.

Sportson skulle inte klara en till säsong utan det nya servicesystemet. Det sparar avsevärd tid för både butikspersonal och mekaniker samtidigt som hanteringen av service och reparationer blir en enklare och bättre upplevelse för våra kunder.

Daniel Larsson, IT-ansvarig, Sportson

Växlar upp med nytt systemstöd

NetConsult och Sportson inledde samarbetet under början av 2020. NetConsult kunde tidigt identifiera att service och reparationer var ett område som med en högre grad av digitalisering kunde effektiviseras och samtidigt skapa ett bättre kundvärde. Med ett gediget förarbete, workshop, itereringar och skisser har NetConsult varit ansvariga och hjälpt Sportson hela vägen från problemställning till implementation av en ny lösning för hela butiksnätet.

Nya lösningen liknar bilbranschens

Sportsons kunder kommer från säsongen 2021 att använda det nya systemet när de lämnar in sina cyklar på reparation eller service. Det innebär också att alla serviceorder kommer lagras digitalt där cykeln är kopplad till ägaren.

”Vi rör oss mot hur det länge fungerat inom bilbranschen där servicebok är en självklarhet. Sportson tar precis som många bilföretag också steget och digitaliserar serviceboken med möjlighet att enkelt föra över den till framtida ägare om cykeln säljs”, säger Patrik Jensen, NetConsult.

Lösningen bygger till stor del på automatisk kommunikation, både via SMS och e-post. På det sättet får kunden notiser om när en cykel ska lämnas in eller kan hämtas. Kunderna slipper på så vis ta olägliga samtal från Sportson samtidigt som mekanikerna blir mer effektiva då de slipper ringa flera telefonsamtal varje dag.

Den nya lösningen täcker hela processen från att kunden besöker en Sportson butik för att lämna in sin cykel till att de hämtar sin servade cykel. Stort fokus har också lagts på kundupplevelsen där det ska gå snabbt och smidigt i kassan. Genom att skanna körkort hämtas kunduppgifterna automatiskt. Det gör också att en cykel kan byta ägare i systemet på några sekunder. Även det sparar tid, både för kunderna och för Sportsons medarbetare.

All kommunikation hanteras i servicesystemet

Kommunikationen med kunderna skedde tidigare enbart per telefon eller i butik. Med den nya lösningen hanteras kommunikationen som rör service och reparationer istället helt och hållet i servicesystemet (via SMS/e-post).

”Sportson är en bra kund då de har en tydlig vision och höga ambitioner att vara marknadsledande och bryta ny mark. Med servicesystemet har vi fått utmana oss själva då lösningarna och tankesättet är helt nytt för branschen och i många fall banbrytande. Det är naturligtvis väldigt roligt att få vara med på den här resan från början och göra tydlig skillnad i våra kunders vardag”, avslutar William Sjöqvist, NetConsult.

Kort om lösningen

NetConsult har tagit fram arkitektur och implementerat servicesystemet för Sportson. Systemet hanterar reparationer och serviceärenden i alla Sportsons butiker från 2021. Infrastruktur och funktionalitet är byggd på AWS (Amazon Web Services). GraphQL har använts för kommunikation för att möjliggöra snabb respons för medarbetare i butik och därigenom få en bättre kundupplevelse.

Kort om Sportson

Sportson drivs idag som ett gemensamt franchisekoncept. Med 26 butiker på 16 orter runt om i landet – från Göteborg i väster till Helsingborg i söder till Kalmar i öster och Sundsvall i norr – är Sportson numera Sveriges största cykelspecialistkedja. Målet är att fortsätta växa kontinuerligt.

Tranter

Marketing Automation

NetConsult hjälpte Tranter att implementera HubSpot på rekordtid

I dag behöver de flesta företag använda sina webbplatser för att generera, fånga och bearbeta kundleads. När Tranter behövde hjälp med att skapa och implementera en modern lösning för Marketing Automation valde man NetConsult som samarbetspartner. NetConsult är sedan tidigare certifierad “solutions partner” till HubSpot.

Tranters marknadsavdelning består av tre medarbetare som behöver stötta säljavdelningen i arbetet med att generera kundleads. För att fungera kräver det en hög grad av automation liksom kapacitet att hantera många olika sälj- och marknadskampanjer. Syftet med införandet av den nya lösningen är att skapa ytterligare en revenue stream genom tranter.com. Alltså utnyttja den möjlighet som följer av att skapa en hub av tranter.com och ge rätt målgrupper relevant information i rätt tid. Något som tidigare varit svårt då Tranter inte haft någon segmentering av sina kontakter.

Vi behövde skapa en plattform som fångar, kvalificerar och odlar leads för att bidra till ökad försäljning.

Stefan Gavelin, Director of Sales Enablement, Tranter

Enkel och tydlig plan skapade grunden

NetConsult inledde arbetet med att korta laddtiden för Tranters webbplats och optimera den för ett Marketing Automation-system, i det här fallet Hubspot.

NetConsults plan för att skapa en snabb ROI bestod därefter av fyra enkla steg som länkades samman i ett arbetsflöde:

 1. Skapa kontakter
 2. Segmentera kontakter
 3. Skapa innehåll och e-postmeddelanden
 4. Bygg landningssidor och formulär som skapar konvertering. Dessa landningssidor och formulär kan sedan återanvändas för nya kampanjer (med minimala justeringar).

Införande på en bråkdel av den normala tiden – med bibehållen kvalitet

NetConsult fick uppdraget att sköta hela processen, inklusive strategi, dokumentation och implementation av Hubspot. ”Onboardingen” var väldigt tidseffektiv och genomfördes på tre veckor i stället för tre månader som är den normala tidsåtgången.

”Vi tog i nära samarbete med kund fram en ambitiös och konkret plan för att snabbt kunna skapa värde. Tydliga leverabler, god dialog och ett kunnigt team har gjort det möjligt att sjösätta den här relativt komplexa lösningen på kort tid. Det är roligt att se pusselbitarna falla på plats!”, säger projektledare Fredrik Sandberg, NetConsult.

Onboardingen av HubSpot genomfördes veckovis enligt följande förenklade beskrivning:

 1. Vecka 1 - Framtagande av strategi för Marketing Automation
 2. Vecka 2 - Flöden byggdes för att hantera kontakter/leads
 3. Vecka 3 - Utveckling av rapporter och ”lifecycle stages” (automatisk leadkvalificering baserat på demografi och beteende).

Tusentals okvalificerade kontakter segmenterades – konkreta leads blev synliga

Tranter valde vid projektets början att börja med 3 600 okvalificerade servicerelaterade kontakter. De hade dock ingen segmentering av kunderna gällande vilket steg i köpprocessen de befann sig i. Steg 2 i processen ovan gick därför ut på att segmentera dessa kunder baserat på var i köpprocessen de befann sig.

NetConsult lyckades på kort tid segmentera samtliga kontakter i tre listor:

 1. MQL (Marketing Qualified Lead)
 2. Intresserade
 3. Ointresserade

”NetConsult har förvaltat vår marknadsbudget på ett mycket bra sätt. De arbetar effektivt och har visat stor förståelse för såväl verksamheten som uppbyggnaden av vår webbplats. Arbetet har därför gett en snabb och tydlig effekt i vår vardag. Med vårt nya Marketing Automation-system på plats har vi skapat betydligt bättre förutsättningar att generera leads i större volymer”, säger Stefan Gavelin, Director of Sales Enablement på Tranter.

”NetConsult har visat stort engagemang och varit ett starkt stöd i den här processen. Från uppdatering och optimering av vår befintliga webbplats till ett mycket snabbt införande av HubSpot. Nu har vi fått en väldigt bra start på ett mer automatiserat marknadsarbete”, kommenterar Madeleine Sestan Bach, Content Strategist, Tranter.

”Tranter och deras marknadsavdelning har varit lyhörda och snabba att ge oss den input vi behövt. Deras eget höga tempo har varit en viktig faktor som bidragit till att vi flyttat oss framåt i projektet i önskat tempo”, avslutar Jesper Arenhill, Growth Manager, NetConsult.

Den aktuella tjänsten från HubSpot heter Marketing Hub Enterprise.

Kort om Tranter

Tranter är en global tillverkare av packade och svetsade plattvärmeväxlare och en eftermarknadstjänstleverantör för plattvärmeväxlarindustrin. Betydande tillverkning, forskning, designteknik och produktutveckling är baserade i USA, Brasilien, Sverige, Kina och Indien vilket möjliggör lyhördhet för lokala krav. Tranter representeras globalt av ett nätverk av egna säljbolag, licensinnehavare och agenter

Reguity Group

Reguity Group AB (publ)

Genomlysning av AWS-infrastruktur för Göteborgsbaserat fintech-bolag.

NetConsult är partner till koncernen Reguity Group AB som har flertalet nationella och internationella tjänster såsom; Nordiska värdepappersregistret, Värdepapperszonen, Min aktiebok och My Shareledger.

Reguity har på egen hand byggt upp en omfattande infrastruktur på AWS med en lång rad tjänster placerade i olika delar av världen. De hade därmed hamnat i ett läge där NetConsult kunde hjälpa Reguity vidare genom att skapa en övergripande förståelse för miljön både på en teknisk nivå och för ledningsgrupp och styrelse.

Det initiala arbetet resulterade i dokumentation som möjliggör snabb igångsättning av nya medarbetare. Då infrastrukturen delades in i olika riskgrupper kopplat till konkreta åtgärdsförslag kunde säkerheten förbättras på ett effektivt sätt.

Förutom en stor nytta för bolagets nuvarande och framtida utvecklare skapade arbetet även värde för ledningsgruppen som på ett enkelt och tydligt sätt kunde sätta sig in i de mer komplexa delarna av verksamheten.

Utöver att dokumentera och tydliggöra vad infrastrukturen innefattar önskade Reguity även en partner som kan bidra med spetskompetens och avlasta med det dagliga arbetet. En stark önskan är också att ha ett bollplank för att snabbt kunna ta rätt beslut. Genom kontakt via Slack och telefon kan Reguity idag få snabba svar på val av infrastruktur och best practices.

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad