Vår värdeskapande arbetsprocess

AFFÄRSFÖRSTÅELSE

Att alltid fråga vad målet är med en viss önskad händelse är nästan som en ryggmärgsreflex för oss på NetConsult. Faktum är att när du vet vart du ska så är det lättare att hitta dit. All utveckling behöver inte vara kopplat till ett övergripande affärsmål, men då är frågan om det är prioriterat och vad som ska uppnås med utkomsten.

Vi på NetConsult älskar att förstå våra kunders affär så att vi därigenom kan arbeta gemensamt mot mål och vision. Det är en nyfikenhet som vi värdesätter och något vi söker efter när vi rekryterar. Vi vet att våra kundrelationer bygger på proaktivitet och förtroende. När vi tillsammans skapar affärsförståelse har du som kund en partner som är proaktiv.

Vi har alltid varit stolta över att vara och fortsatt kommer att vara affärsdrivna konsulter som hela tiden utmanar och vidareutvecklas. Lite som en tillväxtstrategi bör vara.

Hur säkerställer vi det?

Inför möten och workshop så tar vi alltid reda på den offentlig information som finns om vår kund, men framför allt har vi en välstrukturerad mötesprocess.

Vår arbetsprocess säkerställer att vi tillsammans kan kombinera ert kunnande och förståelse av er affärsmodell med vår kompetens om hur man skapar affärsnytta med hjälp av digitala verktyg. 

BUSINESS CASE

Genom att strukturerat gå igenom nuläget och titta på tillhörande KPI:er kan vi skapa en tydlig grund och ett nuläge. Utifrån nuläget skapar vi en dokumenterad projektplan med tydliga mål och säkerställer framgång genom rätt mätvärden och KPI:er.


På NetConsult har vi god vana att ta fram rätt data och mätvärden som är relevanta och specifika för just dig och din affär. Vanliga datakällor som är relevanta är till exempel Google Analytics, antal order per dag eller fasta kostnader kopplade till en order. Finns detta inte på plats idag så hjälper vi er med det. Business caset är dimensionen som gör att det också finns en bäring i projektet.
Ett business case ger dig som kund möjlighet att skapa buy-in från dina samtliga intressenter samt påvisa avkastning i hela din organisation.

Hur hittar vi det?

Efter vår gemensamma workshop skapar NetConsult en projektplan som ofta bygger på fem faser. En inledande fas, en genomlysningsfas, en dokumentionsfas, iterationsfas och en genomförandefas. I iterationsfasen hittar vi underlaget för att skapa ett business case. Ofta gör vi det genom att skapa en ROI-kalkyl för de åtgärder vi tillsammans identifierat och har som målsättning att genomföra. 
Vill du läsa mer? Fortsätt scrolla och läs om hur vi jobbar med MVP, Minimum Viable Product och det något mer älskvärda MLP, Minimum Lovable Product.

Kontakta oss nu!

MINIMUM VIABLE PRODUCT

MVP står för Minimum Viable Product, översatt skulle det betyda, minsta genomförbar eller livskraftiga produkt. Alltså en fungerande version av en ny lösning som ger brukaren tillräcklig med värde eller nytta från att den lanseras, även om den inte är helt färdigbyggd.

Syftet är att snabbt komma ut på marknaden, få värdefulla insikter och kunna fatta databaserade beslut om hur produkten bör utvecklas för att addera ännu mera värde.

Utmärkande för en MVP är att den:

  • Initialt har tillräckligt värde för användaren, även om det inte är en färdig produkt
  • Lovar framtida funktioner för att behålla användaren
  • Kan ge feedback som guidar oss vidare i utvecklingen

MVP – Projekt

Du känner säkert igen dig i utmaningarna gällande budget, kvalitet och tid i dina projekt. När vi på NetConsult identifierar dessa utmaningar så brukar vi använda oss av ett MVP-tänk. Genom en MVP minimera vi hinder och osäkerhet.

Så här, du och dina kollegor står inför ett projekt som exempelvis en ny tjänst, ett nytt system en applikation eller något annat som kommer addera värde till era kunder. Gissningsvis diskuterar ni vilka funktioner ni bör ta med, vad det får kosta och när det ska vara klart. Om det finns osäkerhet kring scope, kostnad, eller tid så är MVP förmodligen rätt projektmetod för er.

Per definition är ett MVP-projekt agilt och det betyder att vi itererar gemensamt kring de tre dimensioner, budget, kvalitet och tid i projektets gång. 

Vi gillar arbetsprocessen där vi använder MVP för du snabbt kommer ut med en produkt som kan ge dig feedback på tjänsten eller lösningen. Det är förvisso en avskalad produkt, med minimalt antal funktioner, men som fungerar så du kan vara säker på att du inte har slösat med varken tid eller resurser. Du kan dessutom korrigera de tre dimensionerna, budget, kvalitet och tid under projektets gång. 

Genom att fokusera på det vi vet är viktigt för användaren och avvakta med det vi inte vet sätter vi grunden för att prioritera funktioner som skapar tydligt värde.

Hur upplever dina potentiella kunder MVP? 

Dina kunder kommer uppleva det positivt. Visst är det en avskalad produkt men den har exakt de funktioner som tillför värde och nytta. Din kunder behöver inte vänta på ”den helt färdiga” produkten, utan kan successivt använda och gilla den. 

Ett klassiskt sätt att visualisera ett MVP-projekt jämfört med ett mer traditionellt vattenfallsprojekt är nedan illustration. 

MVP vs Vattenfallsprojekt

Med en MVP kommer dina användare uppleva att produkten faktiskt kan användas och dessutom kommer det ge dig värdefull feedback på hur dina kunder vill att slutresultatet ska se ut och fungera.


Men är MVP-metoden alltid det bästa tillvägagångssättet?

Nej, MVP är inte alltid det bästa tillvägagångssättet, även om det borde göras oftare. Avgörande för valet är hur stor avsaknaden av information är när man går in i projektet. Om du har superbra koll på hur du ska utforma, genomföra och lanseras samt vet hur det ska byggas och gjort det förut behöver du inte använda dig av en MVP.

Vi skulle säga att det som då krävs är en en strukturerad projektplan, tillsammans med en erfaren och noggrann produktägare. 

Osäkerhet med MVP

Ofta får vi höra att det känns osäkert med en Minimum Viable Product approach. hur ska Jag vet vad jag får?
Tyvärr så är denna osäkerhet det som ofta får projekt att gå helt överstyr både gällande budget, kvalitet och tid, resurser. Dock så är det ett kortsiktigt sätt att se på projekt och specifikt digitala projekt.

 
Att försöka gissa sig till vad slutprodukten ska bli och sedan ta den gissning för sanning utan att testa, kan blir rätt.


Men det kan också bli fel, du vet inte om dina kunder kommer gilla din tjänst eller använda den efter att du byggt den helt färdig. Därmed har du heller inte någon koll på om du kommer att nå ditt mål med projektet. Det tänker vi är en verklig osäkerhet.

Genom MVP metoden så får du snabbare feedback och kan styra mot maximalt värde för dina användare jämfört med ett traditionellt projekt.

Det handlar om att tillföra och skapa nytta och värde för användaren i varje litet steg i projektet och att inte för för mycket från början. 


Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar kring våra tjänster eller vår värdeskapande arbetsprocess.

Du kanske redan har en klar vision om er utmaning eller ditt uppdrag? De flesta av våra uppdragsgivare har en idé men önskar ett bollplank för att sätta strategi och en trygg partner för genomförandet.

Ring oss på 031 761 00 00

Eller boka ett möte direkt med en av våra säljare: