CX-analys

Genväg till snabbare resultat

Efter flera års erfarenhet av kund- och användarupplevelse så har vi skapat en process för snabbt komma vidare för att skapa nöjda kunder. Vi lär oss snabbt och är experter på att ta in information.

Kontakta oss eller boka ett möte direkt!

Varför behöver vi detta?

Alla vet idag att konkurrensen är stor och att era kunder ställer högre krav på kundupplevelsen än någonsin tidigare. Kundupplevelsen är kritisk för att lyckas. Oavsett om det är inom B2B eller B2C.

Genom att vi tar den kunskap som vi har från en stor bredd av branscher, kombinerar den med data från analysverktyg och intervjuer med era kunder får ni en genväg till att lyckas med er kundupplevelse.

När kan vi vara igång?

För att kunna säkerställa att boka intervjuer med rätt personer hos era är normaltiden ca 4 veckor. Läs mer om tidsplanen

Pris: 50 000 SEK

Nästa steg efter detta är att börja arbeta med åtgärderna. Vi är vana vid att arbeta med andra byråer och hjälper gärna till att säkerställa kvalitet i leveransen eller så använder ni resultatet i prioriteringsarbetet med er nuvarande byrå. Självklart har vi ett inhouse team som kan hjälpa er med hela leveransen om ni hellre vill det.

Hur arbetar vi med Customer Experience?

För att ni snabbt ska kunna komma igång, utan att själva behöva investera tid så har vi skapat en genväg för ditt företag att snabbt ta reda på vad ni gör bra och vad som behöver förbättras. Genom att ta hjälp av era kunder och ett flertal analysmetoder kan vi snabbt få fram var det finns flaskhalsar. Vi kommer lyckas få fram information från era kunder som de aldrig hade delat med sig av till er.

Projektplan

Workshop

  • Gå igenom projektplan tillsammans
  • Besluta fokusområde, t ex ”Öka antalet som handlar i vår webshop av befintliga kunder”
  • Definiera kundsegment
  • Identifiera kunder inom segmenten

Platsbesök

Intervju av kunderna i varje kundsegment som vi definierade tillsammans i workshopen.

Analys

Sammanställning av den data som framkommit i de olika analyserna:

  • Heuristisk analys
  • Kvalitativ analys
  • Kvantitativ analys
  • Platsbesök
  • Intervju av berörda medarbetare

Resultat och Leverans

Presentation av de olika åtgärderna i ett workshop-format med intressenter från företaget.

Leverans av en prioriterad åtgärdslista där det finns definierat händelse, konsekvens och förslagen åtgärd.

Uppföljning

Genomgång av de åtgärder som har gjorts enligt åtgärdslistan för att säkerställa att de åtgärder vi föreslagit har helt eller delvis blivit implementerade och att vi tillfört värde.

Några av våra kunder

SIQ
Billes Tryckeri AB
Hornbach
Hästens sängar
Sportson
Mary Kay, Lesley Cosmetics AB
Tranter
Johan i Hallen & Bergfalk

Vad är CX?

Kundupplevelse (CX) handlar om den övergripande uppfattningen och interaktionen som kunder har med ett varumärke under hela sin resa. Genom att fokusera på CX kan företag skapa meningsfulla och minnesvärda interaktioner som överträffar kundens förväntningar. Detta leder till nöjda kunder, lojalitet och ökad lönsamhet. Genom att investera i kundupplevelse kan företag differentiera sig, bygga starka kundrelationer och förbättra sitt varumärkes rykte, vilket är särskilt viktigt i den digitala tidsåldern där kundupplevelser delas och påverkar företagets online-reputation.

Hur säkerställer vi det?
För att säkerställa en bra kundupplevelse krävs en holistisk strategi som involverar flera aspekter av företagets verksamhet. För det första är det viktigt att ha en djup förståelse för kundernas behov och förväntningar. Detta kan uppnås genom att genomföra noggranna marknadsundersökningar, analysera kunddata och samla in feedback regelbundet.

En annan viktig faktor är att erbjuda en sömlös och konsistent kundresa över olika kanaler och kontaktpunkter. Det innebär att erbjuda användarvänliga digitala plattformar, snabb och effektiv kundsupport samt att vara tillgänglig på de kanaler som kunderna föredrar.

Att träna och engagera medarbetare är också avgörande. De behöver ha rätt kompetens och befogenheter för att kunna ge kunderna en positiv upplevelse. Att investera i utbildning och utveckling av personalen kan bidra till att förbättra kundinteraktionen.

Att vara proaktiv och förebygga problem är också en viktig del av att skapa en bra kundupplevelse. Genom att förutse och åtgärda eventuella hinder eller smärtpunkter kan man undvika negativa upplevelser och istället överträffa förväntningarna.

Slutligen är det viktigt att regelbundet utvärdera och mäta kundupplevelsen. Detta kan göras genom att använda olika metoder som kundundersökningar, Net Promoter Score (NPS) och sociala medieanalys. Genom att analysera resultaten kan man identifiera områden som behöver förbättras och vidta åtgärder för att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen.

Vad är skillnaden på CX och UX?

User Experience (UX) och Customer Experience (CX) är två olika begrepp som fokuserar på olika aspekter av användarinteraktion och kundrelationer. Här är skillnaderna mellan UX och CX:

UX (User Experience) handlar om användarupplevelsen vid interaktion med en specifik produkt, tjänst eller digital plattform. Det innefattar faktorer som användarvänlighet, design, funktionalitet och effektivitet för att skapa en positiv och tillfredsställande upplevelse för användaren. UX fokuserar på att optimera användarresan och underlätta uppfyllandet av användarens behov och mål.

CX (Customer Experience) å andra sidan är bredare och innefattar hela spektrumet av kundens interaktion och uppfattning om ett varumärke över hela kundresan. Det inkluderar alla beröringspunkter och interaktioner kunden har med företaget, både digitalt och fysiskt. CX fokuserar på att skapa positiva kundrelationer genom att förstå och möta kundens behov, överträffa förväntningar och leverera en sammanhängande och minnesvärd helhetsupplevelse.

Sammanfattningsvis kan man säga att UX är mer inriktad på den specifika interaktionen med en produkt eller tjänst, medan CX är en bredare term som omfattar hela kundens upplevelse och relation till ett företag eller varumärke. Båda är viktiga och kompletterande för att skapa positiva och meningsfulla användar- och kundupplevelser.

Kontakta oss nu!

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar kring kundupplevelse generellt eller våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.

Ring oss på 031 761 00 00

Eller boka ett möte direkt med en av våra säljare: