Vad är Marketing Automation?

Vad är Marketing Automation?

Bakgrunden är att köpprocessen har förändrats. Ungefär 70% av köpprocessen sker idag utan någon kontakt med en potentiell leverantör. Det betyder att säljarna har svårare att komma ut på besök och att majoriteten av köpprocessen sker online.

Ser man det utifrån leverantörens roll så betyder det att de största delen handlar om att identifiera, hantera och kvalificera leads. 30% handlar om taktiskförsäljning. 

Marketing automation är en strategi inom marknadsföring och försäljning som bygger på att använda ett system för automatisera dina marknadsföringsåtgärder. 

Det handlar om att i storskalighet hitta, attrahera och behålla dina kunder allt för öka företagets intäkter med minimal resursåtgång!

Marketing automation är alltså inte en “quick fix” för att lösa utmaningen inom digital marknadsföring utan snarare ett system som kan genomföra delar av din strategi. 

Här gäller samma princip som för alla system, det blir aldrig bättre än din strategi och det du trycker in i systemet. 

Så med rätt strategi och rätt innehåll kan du automatisera dina marknadsföringsåtgärder.