Tips på hur du skapar ROI på ditt marketing automation-system

Tips på hur du skapar ROI på ditt Marketing Automation-system

Funderar du på att investera i ett Marketing Automation system? Har du som många andra funderat på hur man skapar en snabb avkastning den investeringen? Vi har en under åren identifierat 5 viktiga steg för att snabbt röra sig från att skriva på avtalet till att faktiskt vara igång och generera leads.

Denna strategi kan användas oavsett vilket MA system du tänker investera eller har investerat i och bygger på att snabbt identifiera kvalificerade leads. 

För att åstadkomma detta har du 5 st funktioner att jobba med: 

  1. Kontaktlistor
  2. Email och innehållet till dessa mail
  3. Formulär 
  4. Landningssidor
  5. Workflows

Så häng med nu så sätter vi samman detta så att du kan skapa det som kallas Marketing Qualified Leads från en annars icke kvalificerad kontaktlista. 

Börja med att importera exempelvis en nyhetsbrevslista. Den består ofta av personer som är intresserad av ert företag men som du faktiskt inte vet var dom befinner sig i köpprocessen. 

Skapa 3-4 e-mails med relevant innehållet som har för avsikt att flytta din kontakt vidare i den här processen.

Sedan skapar du formulär för konvertering och för att samla in demografisk data. Att bygga upp din databas med både demografisk och beteende data kommer hjälpa dig att skapa relevanta segment för din fortsatta marknadsföring. 

Om du inte redan har en webbplats som lämpar sig för att ta emot den här typen av trafik så rekommendera vi att skapa en landningssida. Det är ett bra sätt att skapa rena och tydliga konverteringpunkter för att fånga dina kontakter och få dom att rör sig vidare.

Sista steget i detta är att automatisera det här flödet, i en förutbestämd sekvens. 

Det här är det fina med ett MA-system, du kan kommunicera på ett personligt och relevant sätt i storskalighet. Var dock noga med att bygga in tillräckligt med tid emellan din kommunikation så att du hela tiden är relevant utan att bli för forcerande. 

Om du gjort detta rätt så kommer du nu ha tre stycken segment från din nyhetsbrevslista. 

Ett med MQLs, ett med det kontakter som visat intresse men inte agerat och ett med de kontakter som inte visat något intresse. 

Vi hoppas detta kan ge dig en flygande start, leverera kvalificerade leads och skapa avkastning på investeringen.