MINIMUM LOVABLE PRODUCT

En Minimum Lovable Product (MLP) representerar det minsta som krävs för att kunderna ska älska en produkt, snarare än att bara tolerera den.

Vi på NetConsult har anammat iden och metoden från A ha! grundaren och VD, Brian de Haaff.

2013 introducerade han konceptet för MLP men 2016 fick han mer uppmärksamhet när han utökade konceptet i sin bok Lovability. Han hävdar att strävan efter en MLP är grundläggande för att odla kundlycka, vilket leder till långsiktig affärstillväxt. 

Varför är MLP viktigt?

MLP = kundnöjdhet = tillväxt. Med kundupplevelsen i fokus.

Din målgrupp har massor med alternativ och skulle erfarenheten av din produkt gör att de känner sig missnöjda eller icke uppskattade så kommer de snabbt att gå vidare för att hitta något bättre.

En MLP istället för en MVP kan vara ett sätta att särskilja din produkt. Med en MLP så kan du ge din målgrupp en “älskvärd” upplevelse redan från första interaktionen med ditt företag hela vägen till själva produktupplevelsen. 

Men för att lyckas med att bygga en MLP måste du djupdyka i vad din målgrupp bryr sig om, vilka problem de har och hur du kan göra deras liv bättre. 

Ha kundupplevelsen som helhet i fokus och sträva efter kärlek i varje steg. När du sedan itererar fundera alltid på hur du kan glädja dina kunder snarare än att göra det minsta möjliga.

MLP vs. MVP

Målet med en MVP är att få ut ett erbjudande på marknaden så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Detta för att etablera affären. samla data och analysera, för att lära sig om hur målgruppen och marknaden tar emot produkten. För att sedan kunna förbättra produkten över tid.

Konceptet Minimum Lovable Product bygger på MVP. Dock är målet med en MLP fokusen på den totala kundupplevelsen och sträva efter en älskvärd produkt som sedan kan utvecklas över tid. 

När används MLP respektive MVP? 

Skillnader mellan MLP och MVP beskrivs i nedan tabell av A ha! och Brian de Haaff. Om du ska fokusera på en MLP så är det till exempel avgörande att du kan analyser din marknad, att det finns flertalet liknande produkter samt att du har förståelse för problem som kan uppstå.