Hur räknar jag ut Customer Lifetime Value?

Utmaningen med Customer Lifetime Value (CLV)

Det finns en mängd utmaningar när det gäller att räkna ut CLV. Kanske är det anledningen till att det är få e-handel och marknadsförings system som tillhandahåller CLV uträkningar som standard. 

Några av de utmaningar vi har stött är att våra kunder saknar data, har otillräckliga processer eller system men också ibland okunskap i vad man bör ta med i uträkningen. 

Den sista utmaningen finner du svar på här nedan. 

Möjligheten att samla data från olika system är ibland begränsad och kan kräva att man bygger ett mellanlager eller data lake. Gör man det så kan du också automatisera delar av din uträkning, vilket såklart alltid är att föredra. NetConsults experter har stor erfarenhet av att extrahera och samla data för att kunna segmentera och visualisera.

Längst ner på sidan finner du information om hur du kan kontakta oss. 

Hur du räknar ut Customer Lifetime Value

 Här är din femstegsguide för att räkna ut ditt företags customer lifetime value.

  1. Genomsnittliga intäkt per kund

Börja med att dela din nettoomsättning under under ett år, med det genomsnittliga antalet kunder under samma period. 

Om du inte har data från ett kalender år kan beräkning genomföras per månad eller kvartal men du behöver i så fall räkna om till att motsvara genomsnittlig intäkt per kund och år, för att fungera i nedan guide.

Så här gör du: 

Nettoomsättning / Genomsnittligt antal kunder = Genomsnittlig intäkt per kund

  1. Bruttovinst per kund

Nästa steg är att multiplicera genomsnittlig intäkt per kund med den genomsnittliga bruttomarginalen. Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent.

Bruttomarginalen är den procentuella andelen av bolagets intäkter som kvarstår efter avdrag för direkta kostnader.

Genomsnittlig intäkt per kund x Genomsnittlig bruttomarginal = Bruttovinst per kund

  1. Churn rate

Churn rate, eller kundomsättning förklarar hur många kunder ditt företag förlorar under en given period.

Här finns mycket att diskutera men i den här guiden så tänkte jag använda en modell som enkelt räknar ut månatlig churn rate samt omvandlar det till årligt churn rate. 

Först så summera du antalet förlorade kunder under månaden. Sedan summera du antalet kunder vid månadens ingång med antalet kunder vid månadens utgång och dividera resultatet med två  för att få medelvärdet av antalet aktiva kunder.

Dividera sedan antalet förlorade kunder under månaden med det genomsnittliga antalet aktiva kunder under perioden.

Antal förlorade kunder / Genomsnittet antal aktiva kunder = Månatlig churn rate

För att omvandla din churn rate per år istället avänd nedan formel

1 – (1 – månatlig churn rate)^12 = Årlig churn rate

  1. Genomsnittlig kundlivstid per år

När du har din årliga churn rate så kan du räkna ut den genomsnittliga livslängden för en kund i antal år. 

Ta siffran ett (1) och dividerar den med årlig churn rate 

1 / årlig churn rate =  Genomsnittlig kundlivstid i år

  1. Customer Lifetime Value

Nu ska du applicera de värden som du har tagit fram i steg 1 – 4 för att beräkna Customer lifetime value eller på svenska de genomsnittliga värdet från en kundrelation.

Genomsnittlig bruttovinst per kund x Genomsnittlig per kundlivstid =  Customer Lifetime Value

Vill du få fram nettovärdet av en kund under dess livstid så kan du nu subtrahera den genomsnittliga kostnaden för att skaffa en ny kund från CLV. Enkelt va?

Om du vill undersöka möjligheterna att använda Customer Lifetime Value på ditt företag för att säkerställa att dina investeringar i nykundsförvärv ger avkastning, använd någon av kontaktvägarna du finner neda. 

Är du säker på hur du kan räkna ut CLV, men osäker på hur du ska finna korrekt data. Hör av dig så kan vi på NetConsult facilitera en workshop där vi tillsammans gör en genomlysning av ditt företag.



Ring oss på 031 761 00 00

Eller boka ett möte direkt med en av våra säljare: