Case: Amazon Web Services-infrastruktur

Kort om Reguity

Reguity Group AB (publ) är den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i Nordeuropa. Reguity erbjuder ett brett sortiment av digitala online/offline- verktyg och tjänster för aktieägare och portföljförvaltning samt finansieringsrådgivning för privata företag.

”Utöver att dokumentera och tydliggöra vad infrastrukturen innefattar önskade Reguity även en partner som kan bidra med spetskompetens och avlasta med det dagliga arbetet. En stark önskan är också att ha ett bollplank för att snabbt kunna ta rätt beslut. ”

PATRIK JENSEN, CTO, NETCONSULT

Genomlysning av AWS-infrastruktur för Göteborgsbaserat fintech-bolag.

NetConsult är partner till koncernen Reguity Group AB som har flertalet nationella och internationella tjänster såsom; Nordiska värdepappersregistret, Värdepapperszonen, Min aktiebok och My Shareledger.

Reguity har på egen hand byggt upp en omfattande infrastruktur på AWS med en lång rad tjänster placerade i olika delar av världen. De hade därmed hamnat i ett läge där NetConsult kunde hjälpa Reguity vidare genom att skapa en övergripande förståelse för miljön både på en teknisk nivå och för ledningsgrupp och styrelse.

Det initiala arbetet resulterade i dokumentation som möjliggör snabb igångsättning av nya medarbetare. Då infrastrukturen delades in i olika riskgrupper kopplat till konkreta åtgärdsförslag kunde säkerheten förbättras på ett effektivt sätt.

Förutom en stor nytta för bolagets nuvarande och framtida utvecklare skapade arbetet även värde för ledningsgruppen som på ett enkelt och tydligt sätt kunde sätta sig in i de mer komplexa delarna av verksamheten.

”Utöver att dokumentera och tydliggöra vad infrastrukturen innefattar önskade Reguity även en partner som kan bidra med spetskompetens och avlasta med det dagliga arbetet. En stark önskan är också att ha ett bollplank för att snabbt kunna ta rätt beslut. Genom kontakt via Slack och telefon kan Reguity idag få snabba svar på val av infrastruktur och best practices.” Patrik Jensen, CTO, NetConsult


Vill du läsa mer? Ta dig vidare till vår Growth Insights där vi delar med oss av kunskap och inspiration. Eller fortsätt läsa om hur vi har hjälpt några av alla våra kunder.

Vill du ha kontakt så finner du uppgifter här nedan.RING OSS PÅ 031 761 00 00

Eller boka ett möte direkt med en av våra säljare: